Advertisement
Dublin: 17 °C Monday 15 August, 2022

#minaj a trois

# minaj-a-trois - Wednesday 15 November, 2017

Nicki Minaj has attempted to 'break the internet' with her own Paper Magazine cover like Kim Kardashian
# Minaj A Trois
# Minaj A Trois

Nicki Minaj has attempted to 'break the internet' with her own Paper Magazine cover like Kim Kardashian

Nov 15th 2017, 10:10 AM 12,506 Views 11 Comments

Fairly NSFW, of course.